Situació actual del sector forestal

Actualment i desde fa uns anys, el sector forestal està patint una forta crisi tant al Montseny com a nivell de país.
  • Amb l’ús dels combustibles d’origen fòssil, hi ha hagut l’abandó generalitzat dels productes forestals com a combustible.
  • La industria química ja no utilitza la matèria primera dels boscos del Montseny.
  • Els baixos preus dels productes forestals, en alguns casos el preu no ha pujat des de fa 20anys. Encara que tant el combustible, salaris,transport,... si que ha pujat i molt.
Un dels problemes amb que es troba el sector forestal són els baixos preus dels productes i concretament de la fusta en brut i no elaborada. I aquesta és la base del problema:
ja que si el preu del producte és baix, els salaris també, els propietaris tampoc no en treuen el benefici que voldrien,i en conseqüència no inverteixen en el manteniment i millora dels boscos, i això genera una baixa qualitat de la fusta, que s'esgrimeix com al motiu per a no pujar els preus.És un peix que es mossega la cua!
L'entrada de fustes de bona qualitat i a molt bon preu, provinents dels països del nord i l'est d’Europa, així com també l’entrada de fustes tropicals, moltes vegades il·legals (amb explotacions sense cap mena de regulació), també està col·laborant a ensorrar el sector forestal català. Ja que els preus baixos de la fusta que ve de fora (i que a vegades no s'ha fet amb totes les garanties, ni PTGMF, ni regulació laboral, amb salaris molt més baixos,...) fa que els nostres preus baixin o no puguin pujar, d'aquesta practica dels mercats exteriors se'n diu Dumping.
D'altra banda la població en general no te la consciència, ni el sentiment de consumir fusta del país, com un producte amb un gran valor ecològic, de dinamització rural i de cohesió social, ja que la bona gestió dels nostres boscos evitarà problemes, com incendis, plagues, envelliment de la població i despoblament de les zones de muntanya (convertint-se en 2nes residencies).
  • Els nostres boscos estan cada dia més bruts, perquè el producte forestal val poc, però encara val menys el subproducte, que ni es recull i es deixa al bosc, creant problemes com el xancre o de plagues (xilòfags,...) i sobretot un greu risc d'incendi. Aquest despilfarro és una mostra del poc respecte que demostrem pels nostres boscos.
  • Aquests subproductes s'utilitzaven com a combustible, i no quedava res als boscos.
  • L’ús d’altres formes d’energia no dona sortida a la llenya i el carbó que no han variat de preu des de fa molts anys.
  • Dins el gremi dels treballadors forestals, la precarietat laboral, els baixos salaris, en general manca de formació i d'experiència fan que sigui un sector amb una alta sinistralitat i molt marginal (immigrants, jubilats, ...)

No podem permetre que es degradi més el sector, ja que això portarà cada dia més problemes, i pot arribar el dia en que haguem perdut aquella cultura tradicional que ha gestionat els nostres boscos durant segles, coincidint curiosament, amb l'època de la història en que més massa forestal tenim.